Các gói sản phẩm của Ozi Network đáp ứng hoàn hảo từng mức độ nhu cầu của người dùng.

Starter

$ 69.0/month

 • 3 Months Membership
 • All Wordpress Templates
 • Forum Support
 • Unlimited Domain Usage
 • 1 Domain Tech Support
 • Copyright Removal
 • Demos Included
 • Demo Pagebuilder
Get Started Plan

Business

$ 99.00/month

 • 3 Months Membership
 • All Wordpress Templates
 • Forum Support
 • Unlimited Domain Usage
 • 1 Domain Tech Support
 • Copyright Removal
 • Demos Included
 • Demo Pagebuilder
Get Started Plan

Agency

$ 299.00/month

 • 3 Months Membership
 • All Wordpress Templates
 • Forum Support
 • Unlimited Domain Usage
 • 1 Domain Tech Support
 • Copyright Removal
 • Demos Included
 • Demo Pagebuilder
Get Started Plan