Nền tảng tạo website nhanh bằng Wordpress - Đăng ký

HSSV

Miễn phí!

Dành cho: Sinh viên Marketing / Nhà quảng cáo / người kinh doanh mới tập làm website với wordpress hoặc muốn thử nghiệm hiệu quả của Ozi Network. 


 • -
 • -
 • No Setup Fee
 • 300 Bài viết
 • 10 Trang
 • Không giới hạn Đa phương tiện
 • 1 Site
 • 100MB Disk Space
 • -

SG2

150,000 ₫ /tháng

 


 • 450,000 ₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 1,500,000 ₫, thanh toán mỗi năm
 • Setup Fee: 500,000 ₫
 • Không giới hạn Bài viết
 • Không giới hạn Trang
 • Không giới hạn Đa phương tiện
 • 1 Site
 • 1000MB Disk Space
 • 3 day free trial
 • Mua thêm dung lượng: 50.000đ/ 1000MB

SG1

199,000 ₫ /tháng

Bán hàng trên web 


 • 597,000 ₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 1,990,000 ₫, thanh toán mỗi năm
 • Setup Fee: 990,000 ₫
 • Không giới hạn Bài viết
 • Không giới hạn Trang
 • Không giới hạn Đa phương tiện
 • 1 Site
 • 1000MB Disk Space
 • 3 day free trial
 • Mua thêm dung lượng: 50.000đ/ 1000MB
Quyền lợi tốt

SG - POS

249,000 ₫ /tháng

 


 • 747,000 ₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 2,490,000 ₫, thanh toán mỗi năm
 • Setup Fee: 1,500,000 ₫
 • Không giới hạn Bài viết
 • Không giới hạn Trang
 • Không giới hạn Đa phương tiện
 • 1 Site
 • 1000MB Disk Space
 • 3 day free trial
 • Mua thêm dung lượng: 50.000đ/ 1000MB
 • Hỗ trợ Cloud POS
 1. Chọn gói
 2. Chọn mẫu
 3. Trang web
 4. Tài khoản